بسته آموزش SQL Query با رویکرد BI

توجه: امکان ارائه فاکتور وجود ندارد. فهرست لینک دار مطالب این صفحه آنچه تدریس نمی شود معرفی بسته آموزش SQL…

168
1,490,000 تومان