پکیج آموزش فرمول نویسی DAX

Dax Training Package

بسته جامع آموزشی DAX

164
1,200,000 تومان
189
2,000,000 تومان