پکیج آموزش جامع و کاربردی Power BI

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

Power BI Training Package

456
1,000,000 تومان

پکیج آموزش جامع و کاربردی فرمول نویسی DAX

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

Dax Training Package

بسته جامع آموزشی DAX

17
1,200,000 تومان