مسیر یادگیری نرم افزار Power BI با رویکرد تحلیل داده و مصور سازی هوش تجاری در این صفحه در دسترس شما می باشد. در صورت نیاز به مشاوره در خصوص هریک از دوره ها با شما تلگرام قید شده در بخش تماس و یا با اینستاگرام استاد بغدادی بطور مستقیم در ارتباط باشید.

پکیج آموزش فرمول نویسی DAX

Dax Training Package

بسته جامع آموزشی DAX

623
1,590,000 تومان
2,424
2,190,000 تومان
465
2,390,000 تومان

دوره جامع آموزش پاورکوئری (Power Query) و زبان M

توجه امکان ارائه فاکتور وجود ندارد. این دوره فیلم های ضبط شده از کلاس حضوری می باشد. پاورکوئری چیست؟ پاورکوئری…

383
1,790,000 تومان