دوره جامع آموزش پاورکوئری (Power Query) و زبان M

توجه امکان ارائه فاکتور وجود ندارد. این دوره فیلم های ضبط شده از کلاس حضوری می باشد. پاورکوئری چیست؟ پاورکوئری…

330
1,790,000 تومان