امور اداری، پشتیبانی، هماهنگی و عضویت در گروه

تلگرام  ۴۲ ۱۲ ۶۰۰ – ۰۹۱۹ لینک مستقیم تلگرام

ارتباط با پوریا بغدادی و مشاوره در واتساپ

واتساپ ۹۱۹ ۰ ۵۹۱ – ۰۹۳۷ لینک مستقیم واتساپ

پاسخگویی با فاصله زمانی (لطفا موضوع را شفاف و کامل مطرح کنید.)

انتقاد و پیشنهاد