تلگرام  ۴۲ ۱۲ ۶۰۰ – ۰۹۱۹

(شنبه تا چهارشنبه، ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰)

(پنج شنبه ها ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰)

 امکان پاسخگویی به سوالات نرم افزاری خارج از گروه کلاس ها وجود ندارد. 

پیام مستقیم به مدیریت