شماره واتساپ: (درصورت لزوم با شما تماس گرفته می شود.)

۴۲ ۱۲ ۶۰۰ – ۰۹۱۹ (شنبه تا چهارشنبه، ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰)

 امکان پاسخگویی به سوالات نرم افزاری خارج از گروه کلاس ها وجود ندارد. 

پیام مستقیم به مدیریت