شماره واتساپ / تلگرام و تماس های ضروری:

۴۲ ۱۲ ۶۰۰ – ۰۹۱۹ (ساعت ۹ الی ۱۷)

 امکان پاسخگویی به سوالات نرم افزاری خارج از گروه کلاس ها وجود ندارد. 

پیام مستقیم به مدیریت