تماس ثابت:  ۵۴۳ ۳۰ ۹۱۰ – ۰۲۱

واتساپ / تلگرام / تماس: ۴۲ ۱۲ ۶۰۰ – ۰۹۱۹

(شنبه تا چهارشنبه، ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰)

(پنج شنبه ها ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰)

 امکان پاسخگویی به سوالات نرم افزاری خارج از گروه کلاس ها وجود ندارد. 

پیام مستقیم به مدیریت