گالری تصاویر دوره ها

DaneshAfzaei 397 min - گالری تصاویر دوره ها
دوره تحلیل داده ها و Power BI دانشگاه تهران
PBIRS 1 397 min - گالری تصاویر دوره ها
دوره نصب و تنظیمات Power BI Report Server
IME 396 min - گالری تصاویر دوره ها
دوره آموزشی Power BI در بورس کالای ایران به مدت ۲۴ ساعت
Excel 40 600 min - گالری تصاویر دوره ها
دوره ترمیک اکسل پیشرفته به مدت ۲۴ ساعت
Cobel PowerBI G1 min 1 - گالری تصاویر دوره ها
دوره آموزشی Power BI در شرکت کوبل دارو به مدت ۲۴ ساعت
Pishgaman AE G1 min - گالری تصاویر دوره ها
دوره آموزشی اکسل پیشرفته در شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به مدت ۲۴ ساعت
DAX 1 min 1 - گالری تصاویر دوره ها
نخستین دوره آموزشی فشرده DAX و مدلسازی داده ها
Kazhal PowerBI G2 min - گالری تصاویر دوره ها
دوره آموزشی Power BI به مدت ۲۰ ساعت در شرکت کژال ترابر ماهان
PowerBI Caml 13971111 min - گالری تصاویر دوره ها
دوره فشرده Power BI
Excel 34 min - گالری تصاویر دوره ها
دوره ترمیک اکسل پیشرفته به مدت ۲۰ ساعت
Excel 35 min - گالری تصاویر دوره ها
دوره ترمیک اکسل پیشرفته
PowerBI camp small min - گالری تصاویر دوره ها
کلاس آموزش پاوربی آی فشرده سال ۱۳۹۷
Mahex PowerBI G1 Small min - گالری تصاویر دوره هاFaraz G1 Small min - گالری تصاویر دوره ها
Google 1 Small - گالری تصاویر دوره هاTosan Techno PowerBI 5 G3 500 min - گالری تصاویر دوره ها
PowerBI 5 13970922 Small min - گالری تصاویر دوره هاTakmili PowerBI 1 13970810 S min - گالری تصاویر دوره ها
PowerBI 4 - گالری تصاویر دوره هاmebank macro 1 min 1 - گالری تصاویر دوره ها
Excel 33 S - گالری تصاویر دوره هاMEBank G3 Excel S - گالری تصاویر دوره ها
ibis novotel min - گالری تصاویر دوره هاExcel 31 min - گالری تصاویر دوره ها
TosanTechno G2 min - گالری تصاویر دوره هاPBI Irancell G1 Low min - گالری تصاویر دوره ها
MMpte G1 min - گالری تصاویر دوره هاmahan g1 min - گالری تصاویر دوره ها
TosanTechno G1 min - گالری تصاویر دوره هاExcel 32 min - گالری تصاویر دوره ها
NaturesOnly G1 min - گالری تصاویر دوره هاDIgi Acc min - گالری تصاویر دوره ها
PBI 1 min 1 - گالری تصاویر دوره هاExcel 30 min - گالری تصاویر دوره ها
Haco 1 - گالری تصاویر دوره هاZarrin Roya min - گالری تصاویر دوره ها
Zarrin Roya 2 min - گالری تصاویر دوره هاMCI BI 1 min - گالری تصاویر دوره ها
Excel 29 min - گالری تصاویر دوره هاNIHR 1 min - گالری تصاویر دوره ها
Nipco min - گالری تصاویر دوره هاBarijEssense min - گالری تصاویر دوره ها
DigiAdExcel01 min - گالری تصاویر دوره هاIkcoAcc min - گالری تصاویر دوره ها
photo 2017 12 07 16 05 10 - گالری تصاویر دوره هاphoto 2017 12 07 16 04 04 - گالری تصاویر دوره ها
PBI 1 min - گالری تصاویر دوره هاSUNIC 1 96 min - گالری تصاویر دوره ها
KWPA 1 min - گالری تصاویر دوره هاMCI 2 min - گالری تصاویر دوره ها
BAORCO 300x300 - گالری تصاویر دوره هاMEBank 1 min 300x300 - گالری تصاویر دوره ها
digikala beginner min - گالری تصاویر دوره هاExcel 27 min min - گالری تصاویر دوره ها
19984329 117037338920998 2405516461280854016 n1 - گالری تصاویر دوره ها18646387 1476123615785053 7061581831316963328 n - گالری تصاویر دوره ها
hosco 4 20Shahrivar min - گالری تصاویر دوره هاaccess 3 min - گالری تصاویر دوره ها
abidi tamin sharivar 96 min - گالری تصاویر دوره هاphoto 2017 10 03 20 20 08 - گالری تصاویر دوره ها
dashboard bazarboors min - گالری تصاویر دوره هاDashboard 4 300x300 - گالری تصاویر دوره ها
dashboard 12 min - گالری تصاویر دوره هاdashboard 1 min - گالری تصاویر دوره ها
ax temp 2 min 1 - گالری تصاویر دوره هاphoto 2017 12 07 16 02 32 - گالری تصاویر دوره ها