if های تو در تو در اکسل

if های تو در تو در اکسل

همه ما با کاربرد های IF آشنا هستیم. حال اگر داده های شما نیاز به آزمون منطقی پیچیده تر و شرط های چندگانه داشته باشند، چه باید کرد؟ در این مطلب به بررسی if های تو در تو در (Nested Ifs) اکسل می پردازیم.

مفهوم if های تو در تو در اکسل

در مطالب قبل به بررسی تابع IF در اکسل پرداختیم. برای تحلیل قدرتمند داده، ممکن است نیاز باشد که شرط های چندگانه ای را به صورت همزمان مورد ارزیابی قرار دهید، به این معنی که با استفاده از آزمون های منطقی پیچیده از چندین تابع IF در یک فرمول استفاده کنید. این if های تو در تو اکسل امکان بررسی چندین شرط را فراهم می کند و سپس بر اساس این بررسی نتیجه را مشخص می سازد.

در واقع if های تو در تو توابع خاصی نیستند و صرفا نوع بکارگیری تابع IF و چگونگی تعیین آرگومان های IF کمی متفاوت است. با این روش، می توانیم چندین حالت رو مقایسه کنیم و به ازای هر حالت یک خروجی داشته باشیم.

منطق تابع IF تو در تو اکسل با چند شرط

برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید می خواهیم نتیجه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان یک دانشگاه را با ارزشیابی کیفی تعیین کنیم. درجه بندی این ارزشیابی به صورت زیر است:

نمرات ۱۸ تا ۲۰ : عالی

نمرات ۱۶ تا ۱۸: بسیار خوب

نمرات ۱۴ تا ۱۶: خوب

نمرات ۱۲ تا ۱۴: قابل قبول

نمرات کمتر از ۱۲: غیر قابل قبول

nested if - if های تو در تو در اکسل

ابتدا ساختار و آرگومان های فرمول IF را به یاد آورید:

=IF(logical_test, [value_if_true],[value_if_false])

در صورتی که می خواهید آزمون های منطقی پیچیده تری را برای داده های خود ایجاد کنید، می توانید در قسمت های value if true و value if false تابع خود از یک تابع IF دیگر استفاده کنید. این نوع توابع IF را توابع IF تو در تو می گویند و زمانی مناسب است که بخواهید فرمول شما ۳ نتیجه یا تعداد بیشتری نتیچه متفاوت را برگرداند.

برای انجام این کار باید مرز مناسبی را برای شرط های فوق تعریف کنیم. مثلا ابتدا سعی می کنیم با یک فرمول، “عالی” ها رو جدا کنیم. بنابراین آرگومان ها را به صورت زیر وارد می کنیم:

=IF(C1>=18;”عالی”)

تا اینجا توانستیم ارزشیابی کیفی را برای نمرات مساوی و بزرگتر از ۱۸ تعیین کنیم. اکنون برای اضافه کردن شرط بعدی (یعنی برای نمرات بین ۱۶ تا ۱۸، “بسیار خوب” تعیین شود)، کافیست بجای Value_If_False یا همون آرگومان سوم، یک IF دیگر به صورت زیر بنویسیم:

=IF(C1>=18;”عالی”;IF(C1>=16;”بسیار خوب”))

و به همین ترتیب بقیه شروط را به تابع اضافه می کنیم:

=IF(C1>=18;”عالی”;IF(C1>=16;”بسیار خوب”;IF(C1>=14;”خوب”;IF(C1>=12;”قابل قبول”;”غیرقابل قبول”))))

اکسل از داخلی ترین تابع محاسبه را شروع می کند. این تابع به اکسل می گوید که logical test تابع اول را بررسی کند، در صورتی که شرط صحیح باشد، مقدار موجود در value if true را برگرداند. در صورتی که شرط تابع اول صحیح نباشد، تابع دوم را بررسی کند و الی آخر.

nested if 1 - if های تو در تو در اکسل

نتیجه نهایی به صورت زیر مشاهده می شود.

nested if 2 - if های تو در تو در اکسل

ترتیب شرط ها در if های تو در تو مهم است

تابع if شرط ها را بر اساس ترتیبی که در فرمول آورده می شود بررسی می کند و زمانی که یکی از شرط ها صحیح باشد، شرط بعدی بررسی نمی شود.

برای درک این موضوع از مثال بالا استفاده می کنیم و ترتیب شرط ها را تغییر می دهیم، خواهید دید محاسبات به درستی انجام نخواهند شد. برای درک این موضوع فرمول بالا را به صورت برعکس نوشته ایم:

=IF(C1>=12;”قابل قبول”;IF(C1>=14;”خوب”;IF(C1>=16;”بسیار خوب”;IF(C1>=18;”غیرقابل قبول”;”عالی”))))

اکسل شروع به بررسی فرمول بالا می کند و کوچکترین شرط که در ابتدا آورده شده است را بررسی می کند و برای هر عدد بالاتر از ۱۲ واژه “قابل قبول” را نمایش می دهد. و به این ترتیب این تابع شرط های دیگر را بررسی نمی کند.

تصویر زیر نتیجه این فرمول را نشان می دهد:

nested if 4 - if های تو در تو در اکسل

بنابراین در زمان نوشتن تابع IF تو در تو خود به یاد داشته باشید که ترتیب شرط ها بسیار اهمیت دارد.

نکاتی که باید در مورد IF های تو در تو در اکسل بدانید!

همانطور که مشاهده کردید، استفاده از تابع IF چندگانه کار دشواری نیست. برای بهبود تابع IF تو در تو خود و مصون ماندن از خطاهای احتمالی، چهار نکته ساده زیر را در ذهن داشته باشید:

  • در اکسل ۲۰۱۶-۲۰۰۷، می توانید تا ۶۴ شرط را در تابع خود به کار گیرید. در دیگر ورژن های ۲۰۰۳ و ماقبل، می توانید از ۷ تابع استفاده کنید.
  • به یاد داشته باشید ترتیب شرط ها در تابع مهم است. در صورتی که شرط اول صحیح باشد، شرط های بعدی مورد بررسی قرار نمی گیرند.
  • در صورتی که فرمول شما بیش از ۵ تابع IF تو در تو داشته باشد، از جایگزین های دیگری همچون توابع LOOKUP, VLOOKUP, INDEX/MATCH یا CHOOSE استفاده کنید.
  • به تعداد پرانتزهای بسته شده در پایان تابع توجه داشته باشید. وقتی پرانتزها به درستی تکمیل نشده باشد فرمولتان ناقص خواهد بود. زمانی که بیشتر از یک پرانتز داشته باشید، پرانتزها به صورت رنگی کد گذاری می شوند تا پرانتز باز شده با بسته شده به یک رنگ نمایش داده شوند.

nested if 3 - if های تو در تو در اکسل


چرخاندن جداول در اکسل

چرخاندن جداول در اکسل

اگر بخواهید یک ستون را مستقیماً تبدیل به سطر کنید چه می‏ کنید؟ یا فرض کنید قصد دارید محتویات یک سطر را به یک ستون تبدیل کنید. این کار توسط قابلیت انتقال (Transpose) در اکسل انجام می شود. در این مطلب قصد داریم نحوه انجام این کار را که بسیار ساده انجام می‏ شود بررسی کنیم. این ترفند بر روی کلیه نسخه‏ های Excel امکان‏پذیر است.

به کار بردن قابلیت انتقال در این آموزش از سه روش استفاده شده است.

به عنوان مثال داده های شکل زیر را در نظر بگیرید که قصد داریم با سه روش مختلف جای سطرها و ستون ها را عوض کنیم:

transpose 1 - چرخاندن جداول در اکسل

روش اول

ابتدا داده های مورد نظر را انتخاب کنید، و سپس راست کلیک کنید و Copy را انتخاب کنید (یا Ctrl + C را فشار دهید).

transpose 2 - چرخاندن جداول در اکسل

یک سلول جدید را در صفحه انتخاب کنید و سپس مجدداً راست کلیک کنید. در نهایت transpose 9 - چرخاندن جداول در اکسل را انتخاب کنید.

transpose 3 - چرخاندن جداول در اکسل

خروجی مراحل بالا را در شکل زیر مشاهده می کنید.

transpose 4 - چرخاندن جداول در اکسل

روش دوم

در این روش که با روش اول فرق چندانی ندارد فقط پس از انتخاب محدوده مورد نظر و راست کلیک، مانند تصویر زیر در پنجره Paste Special تیک گزینه Transpose را بزنید و بر روی OK کلیک کنید. نتیجه این روش هم مانند شکل بالاست.

transpose 7 - چرخاندن جداول در اکسل

روش سوم

این روش با استفاده از تابع TRANSPOSE انجام می شود. دقیقا وظیفه این تابع این است که یک یا چند ردیف (افقی) از سلول ها را به صورت ستون (عمودی) در می آورد و همچنین یک یا چند ستون از سلول ها را به صورت ردیف در می آورد. این تابع در اکسل در گروه Lookup/Reference قرار دارد.

این تابع به صورت زیر است:

=TRANSPOSE(آرایه)

همانطور که مشاهده می کنید ورودی این تابع “آرایه” است که یک سری از سلول هاست که می تواند افقی یا عمودی باشد. از آنجاییکه تابع TRANSPOSE یک آرایه از مقادیر را بازمی‌گرداند باید به صورت یک “فرمول آرایه‌ای” نوشته شود.

این روش به این صورت می باشد که ابتدا در یکی از سلول ها تابع Transpose را فراخوانی می کنیم و قسمتی از سلول هایی که می خواهیم بچرخانیم را به عنوان آرایه به تابع معرفی می کنیم، سپس سلولی که تابع در آن قرار دارد را به همراه تعداد مناسب از ردیف ها و ستون ها انتخاب کرده و کلید F2 را می زنیم. و در نهایت برای تبدیل شدن این مجموعه از سلول ها به آرایه کلید های Ctrl+Shift+Enter را با هم می زنیم تا آرایه ایجاد گردد.

توجه داشته باشید که بر عکس دو روش اول در این روش فرمت سلول ها منتقل نمی گردد. تصویر زیر خروجی تابع را نشان می دهد.

transpose 10 - چرخاندن جداول در اکسل


جدا کردن عدد از متن در اکسل

جدا کردن عدد از متن در اکسل

اگر در سلول های اکسل مقادیر عددی را به همراه متن نوشته باشید (مانند واحد پول و …) و بخواهید عدد را از متن جدا کنید چه کار می کنید؟ با ما همراه باشید تا ببینید چگونه با روش های مطمئنی اعداد موجود در یک رشته متنی را از آن استخراج کنیم.

جدا کردن عدد از متن با Flash Fill

Flash Fill در اکسل ابزاری است که از نسخه ۲۰۱۳ به بعد در اکسل گنجانده شده است. یکی از کاربرد های این ابزار استخراج مقادیر عددی از درون متن است.

بیایید آموزش را با یک مثال کاربردی دنبال کنیم. داده های مثال زیر نام و نام خانوادگی کارمندان یک سازمان به همراه شماره کارمندی آن ها است. همانطور که مشاهده می کنید اسامی افراد و شماره کارمندی آن ها با هم به شکل نامرتبی ترکیب شده است. ما قصد داریم شماره کارمندی هر کارمند را در یک ستون جداگانه بنویسیم. به این منظور از قابلیت Flash Fill اکسل استفاده می کنیم.

num 1 - جدا کردن عدد از متن در اکسل

بنابراین مانند تصویر زیر در اولین سلول شماره کارمندی اولین کارمند را می نویسیم.

num 6 - جدا کردن عدد از متن در اکسل

سپس از سه روش زیر می توانیم اعداد را از متن جدا کنیم:

روش اول: از تب Data، ابزار Flash Fill را انتخاب کنیم.

num 5 - جدا کردن عدد از متن در اکسل

روش دوم: روی نقطه مشخص شده در تصویر زیر دوبار کلیک می کنیم یا آن را Drag می کنیم.

num 3 - جدا کردن عدد از متن در اکسل

مشاهده می کنید که شماره کارمندی اول برای همه کارمندان کپی شد. سپس از کادر مربعی کوچک که در کنار سلول نمایان است گزینه Flash Fill را انتخاب می کنیم.

num 11 - جدا کردن عدد از متن در اکسل

روش سوم: کلیدهای ترکیبی Ctrl + E را فشار می دهیم.

در هر سه روش فوق اکسل به شکل فوق العاده ای، هدف ما را تشخیص داده و بقیه سلول ها را با سرعت پر می کند. دقت کنید که در این مثال فاصله ها و  ویرگول ها هم مرتب نیستند و باز هم اکسل الگو را درست تشخیص می دهد.

num 2 - جدا کردن عدد از متن در اکسل

جدا کردن عدد از متن با تابع MID

اگر ما بخواهیم تعدادی کاراکتر از وسط یک عبارت جدا کنیم می توانیم از تابع MID اکسل استفاده کنیم.

قاعده کلی تابع MID اکسل به صورت زیر است:

MID(text, start_num, num_chars)

Text: در این آرگومان عبارتی که می خواهیم عدد مورد نظر خوذ را از آن جدا کنیم مشخص می کنیم. این پارامتر می تواند یک عدد، یک متن یا یک فرمول باشد.

Start_num: این آرگومان مشخص می کند که می خواهیم جداسازی از چندمین کاراکتر شروع شود. این پارامتر باید بزرگتر یا مساوی ۱ باشد. اگر این پارامتر رو برابر ۱ قرار بدهیم جداسازی از اولین کاراکتر موجود در متن شروع می شود. اگر مقدار این پارامتر رو بزرگتر از تعداد حروف موجود در پارامتر اول تابع تعیین کنیم، یک عبارت خالی به عنوان نتیجه تابع برگردانده می شود.

Num_chars: این آرگومان مشخص می کند که با آغاز از نقطه شروع مشخص شده در پارامتر دوم چند رقم باید از متن اصلی جدا شود.

مثالی از تابع MID اکسل

جدول زیر را در نظر بگیرید:

num 8 - جدا کردن عدد از متن در اکسل

می خواهیم با تابع MID اکسل در ستون چهارم ماه عرضه هر سهم در بازار بورس را با استفاده از داده های ستون تاریخ عرضه بدست آوریم. برای اینکار فرمول را در سلول D2 می نویسیم و بعد آن را در سلول های زیرین کپی می کنیم.

  • اولین پارامتر تابع MID اکسل که می خواهیم با جدا کردن بخشی از اطلاعات آن به ماه عرضه برسیم در ستون دوم قرار دارد. بنابراین پارامتر اول تابع را برابر C2 قرار می دهیم.
  • ماه عرضه، کاراکترهای ششم و هفتم از سمت چپ هستند. در واقع ماه عرضه از ششمین کاراکتر شروع می شود پس پارامتر دوم تابع MID اکسل را برابر ۶ قرار می دهیم.
  • طول بخشی که مشخص کننده ماه عرضه است دو کاراکتر می باشد. بنابراین پارامتر سوم را برابر ۲ قرار می دهیم تا هم کاراکتر ششم و هم کاراکتر هفتم از عبارت ما جدا شوند.

بنابراین تابع به شکل زیر نوشته می شود:

MID(C2;6;2)

خروجی نهایی فرمول ما در شکل زیر نشان داده شده است.

num 9 - جدا کردن عدد از متن در اکسل


حذف داده های تکراری در اکسل

حذف داده های تکراری در اکسل

مقادیر تکراری در داده ها از خوانایی و تمیزی مجموعه داده ها می کاهد و ممکن است موجب خطاهای بزرگی در تحلیل داده ها شوند. خوشبختانه روش های بسیاری در اکسل وجود دارد تا به راحتی این مقادیر تکراری حذف شوند. با ما همراه باشید تا به بررسی روش های حذف داده های تکراری بپردازیم.

در تصویر زیر یک مقدار یا مجموعه‌ ای از مقادیر مشابه در داده ها وجود دارند که موجب بروز داده های تکراری شده است. همانطور که مشاهده می کنید، می توانیم مقادیر تکراری را به روش های مختلف تعریف کنیم. به این معنی که می توانیم تمامی تکراری ها را تنها بر اساس یک یا دو یا… ستون در نظر بگیریم یا براساس تمامی ستون ها.

dup 4 - حذف داده های تکراری در اکسل

حذف داده های تکراری با فرمان Remove Duplicates

اکسل یک فرمان اختصاصی برای حذف داده های تکراری در اختیار ما قرار داده است. در تب Data می توانید به این فرمان دسترسی پیدا کنید.

dup 5 - حذف داده های تکراری در اکسل

محدوده ای که قصد حذف داده های تکراری آن را دارید انتخاب کنید (می توانید یکی از سلول های این محدوده را فعال کنید)، سپس بر روی فرمان Remove Duplicates کلیک کنید. با این عمل پنجره Remove Duplicates باز خواهد شد.

dup 6 - حذف داده های تکراری در اکسل

در پنجره Remove Duplicates می توانید انتخاب کنید که کدام ستون‌ها برای تعیین داده های تکراری استفاده شوند. همچنین اگر داده ها حاول عناوین ستون در سطر اول هستند لازم است اکسل را مطلع کنید. به این معنی که باید گزینه My data has headers را فعال کنید. بنابراین سطر اول داده‌ها به هنگام پیدا کردن و حذف مقادیر تکراری در نظر گرفته نخواهد شد.

وقتی OK را می‌زنید، اکسل تمام مقادیر تکراری یافت شده را حذف خواهد کرد و به شما خلاصه‌ای از تعداد مقادیر حذف شده و باقی‌مانده ارائه خواهد کرد.

dup 7 - حذف داده های تکراری در اکسل

حذف سطرهای تکراری با فرمان Advanced Filter

روش دیگر برای حذف داده های تکراری استفاده از فرمان Advanced Filter است. مزیت این روش این است که می تواند تغییرات را بر روی کپی داده ها انجام دهد تا داده‌های اصلی دست‌نخورده باقی بمانند.

فرمان Advanced Filter هم در تب Data قابل دسترس است.

dup 8 - حذف داده های تکراری در اکسل

با این کار پنجره‌ی Advanced Filter باز خواهد شد که گزینه های زیر را در اختیار شما قرار می دهد:

dup 9 - حذف داده های تکراری در اکسل

Filter the list, in-place

انتخاب این گزینه باعث می شود سطرهای حاوی تکراری‌ ها در داده های اصلی مخفی شوند.

Copy to another location

انتخاب این گزینه باعث می شود از داده ها یک کپی ایجاد شود و تغییرات در کپی داده ها صورت گیرد.

List range و Criteria range

اکسل محدوده‌ داده ها را حدس می زند. اما شما می توانید این محدوده را در بخش List range تغییر دهید. Criteria range می‌تواند خالی باشد.

Copy to

اگر در بخش قبل گزینه Copy to another location را فعال کرده باشید، باید فیلد مربوط به Copy to را پر کنید.

توجه داشته باشید که باید تیک Unique records only را بزنید زیرا هدف اصلی حذف داده های تکراری و باقی ماندن داده های منحصر به فرد است..

پس از کلیک بر روی Ok داده های اضافی حذف می شوند.

پیدا کردن و حذف داده‌های تکراری با فرمت دهی شرطی

فرمت دهی شرطی (Conditional Formatting) امکان برجسته کردن مقادیر تکراری را در اختیار قرار می دهد.

باید یک ستون کمکی برای ادغام داده‌های ستون‌ها اضافه کنید. فرمت دهی شرطی با داده ها در سطرها کار نمی کند، بنابراین اگر بخواهید تکراری ها را بر اساس بیشتر از یک ستون شناسایی کنید، به این ستون ادغامی نیاز خواهید داشت.

فرمول زیر هر چهار ستون را در یک ستون ادغام می کند. برای این کار از عملگر & استفاده شده است.

=A1&B1&C1&D1

dup 10 - حذف داده های تکراری در اکسل

حال ستون جدید را انتخاب کنید و از مسیر زیر به سلول های تکراری فرمت دلخواه خود را اعمال کنید:

Home ← انتخاب Conditional Formatting ← انتخاب Highlight Cells Rules ← انتخاب Duplicate Values

dup 11 - حذف داده های تکراری در اکسل

با این کار پنجره‌ Duplicate Values باز خواهد شد. در این پنجره می توانید یکی از مقادیر Duplicate (تکراری) یا Unique (منحصربه‌فرد) را انتخاب کنید. همچنین می توانید برای هایلات کردن مقادیر از میان مجموعه‌ ای از فرمت های سلول ازپیش تعریف شده یکی را انتخاب کنید یا فرمت دلخواه خود را ایجاد کنید.

dup 12 - حذف داده های تکراری در اکسل

نتیجه این عمل را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

dup 13 - حذف داده های تکراری در اکسل

حال می توانید با استفاده از گزینه‌ فیلتر بر اساس رنگ، مقادیر تکراری و یا منحصر به فرد را فیلتر کنید. به زبانه‌ Data رفته و فرمان Filter را انتخاب کنید یا از کلید میانبر Ctrl+Shift+L استفاده کنید.

۱- بر روی فلش روی ستون ادغام شده کلیک کنید.
۲- Filter by Color را از منو انتخاب کنید.
۳- از رنگ استفاده‌شده در conditional formatting برای انتخاب مقادیر تکراری و یا از No Fill برای انتخاب مقادیر منحصر به فرد برای فیلتر کردن استفاده کنید.

 

dup 16 - حذف داده های تکراری در اکسل

با دنبال کردن این مراحل سطرهای تکراری از داده ها حذف می شوند.


راست چین کردن شیت ها در اکسل

راست چین کردن شیت ها در اکسل

شیت های اکسل به طور پیش فرض به صورت چپ به راست نمایش داده می شوند. از آنجایی که جهت نوشتار ما ایرانی ها از راست به چپ است لذا یکی از اولین اقدامات کاربران فارسی زبان راست چین کردن شیت ها در اکسل می باشد.

تصویر زیر حالت چپ به راست (Sheet left to right) شیت را نشان می دهد.

rtl 1 - راست چین کردن شیت ها در اکسل

در این آموزش نحوه تغییر جهت شیت های اکسل را به صورت موقت و دائمی بررسی می کنیم.

راست چین کردن فقط برای یک شیت

برای این حالت کافیست مطابق شکل زیر به تب Page Layout رفته و از گروه Sheet Options روی گزینه Sheet Right to Left کلیک کنید.

rtl 6 - راست چین کردن شیت ها در اکسل

بعد از ایجاد این تغییر در اکسل ستونی های شما از راست به چپ خواهد شد. اعداد سطرهای اکسل در سمت راست صفحه قرار می گیرد. زبانه شیت های اکسل در پایین صفحه در سمت راست قرار دارند و ترتیب آنها نیز از راست به چپ است.

rtl 2 - راست چین کردن شیت ها در اکسل

همچنین اگر از Tab به عنوان کلید میانبر استفاده کنید، حالت انتخاب سلول از سمت راست به چپ حرکت خواهد کرد.

اگر می خواهید چیدمان به حال اول برگردد، یکبار دیگر روی گزینه Sheet Right to Left کلیک کنید.

نکته: زمانی که شما چیدمان شیت را از راست به چپ تنظیم می کنید، این تغییرات فقط برای شیت جاری اعمال شده و اگر یک شیت جدید ایجاد کنید دوباره چیدمان شیت جدید به حالت پیشفرض خود برگشته و چپ به راست خواهد بود.

راست چین کردن شیت ها به طور دائم

در روش قبل شما فقط چیدمان شیت جاری را تغییر می دهید و اگر شیت جدیدی ایجاد کنید، چیدمان شیت جدید دوباره از چپ به راست خواهد بود. برای حل دائمی این مشکل باید به تنظیمات اکسل رفته و حالت پیش فرض را تغییر دهید. بدین منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

۱- به تب File بروید.

۲- گزینه Options را انتخاب کنید.

rtl 3 - راست چین کردن شیت ها در اکسل

۳- بعد از باز شدن پنجره Excel Options از لیست سمت چپ گزینه Advanced را انتخاب کنید.

۴- از گزینه های سمت راست پنجره گروه Display را پیدا کنید. در این گروه دو گزینه برای تنظیم پیشفرض چیدمان شیت های اکسل به نام های Right to Left (راست به چپ) و Left to Right (چپ به راست) وجود دارد. گزینه Right to Left را انتخاب کرده و با کلیک کردن OK پنجره Excel Options را ببندید.

rtl 8 - راست چین کردن شیت ها در اکسل

از این پس شما هروقت اکسل را باز کنید یا شیت جدیدی ایجاد کنید پیش فرض چیدمان تمام شیت ها راست به چپ خواهد بود.

اضافه کردن آیکون تغییر چهت شیت ها به Quick Access Toolbar

ممکن است در طول کار با اکسل، برای شیت های مختلف مرتب نیاز به تغییر جهت داشته باشیم. برای راحتی کار می توان آیکون تنظیم جهت شیت را به ابزارهای دسترسی سریع (Quick Access Toolbar) اضافه کنیم تا به راحتی در دسترس باشد.

برای این کار مجددا از تب File گزینه Options را انتخاب کنید. سپس در پنجره Excel Options گزینه Quick Access Toolbar را انتخاب کنید. سپس طبق تصویر زیر، آیکون Right to Left در نوار دسترسی سریع اکسل، قابل دسترسی می شود.

rtl 5 - راست چین کردن شیت ها در اکسل

 


محاسبه درصد در اکسل

محاسبه درصد در اکسل

“درصد” یک روش برای نشان دادن نسبت بین دو عدد است. درصد در ریاضیات با علامت % نشان داده می‌شود. استفاده از درصد در زمینه های مختلف بسیار کاربرد دارد چرا که نمایش داده های آماری بزرگ را قابل فهم می کند و تحلیل آن ها را بسیار ساده تر و دقیق تر می کند. در این آموزش با نحوه محاسبه درصد در اکسل می پردازیم.

percentages 1 - محاسبه درصد در اکسل ادامه مطلب