DAX 1 min 300x150 - آموزش DAX در Power Bi قسمت سوم
DAX
حسین وثوقی

آموزش DAX در Power Bi قسمت سوم

در ادامه آموزش سریالی زبان DAX، به آموزش DAX در Power BI قسمت سوم رسیدیم. اگر قسمت های قبلی را مطالعه نکردید، حتما کمی زمان برای مطالعه قسمت های قبلی این آموزش اختصاص دهید، چرا که بدون داشتن دانش مدل

formatting dax code min 300x150 - فرم دهی به کد های DAX
DAX
حسین وثوقی

فرم دهی به کد های DAX

در این مطلب قصد داریم به بررسی فرم دهی به کد های DAX در Power BI بپردایم. فرم دهی به کد های DAX باعث خوانایی و زیبایی کد های شما می شود.