datamodel fimage2 min 300x150 - چیستی و مزایای مدلسازی داده‌ها در اکسل
هوش تجاری
مبینا چزانی

چیستی و مزایای مدلسازی داده‌ها در اکسل

اکسل قادر است داده‌های منابع زیادی را تحلیل کند. در این آموزش شما یاد خواهید گرفت که چگونه یک Pivot table را با استفاده از ۲ جدول و با استفاده از ویژگی‌های Data Model، در اکسل بسازید.

BI In Excel FImage min 300x150 - هوش تجاری در اکسل
Power Map
پوریا بغدادی

هوش تجاری در اکسل

نرم افزار اکسل امکان پیاده سازی نمودار ها، گزارشات، داشبورد ها و Pivot Table را برای Visualization داده ها فراهم کرده است، البته اینگونه امکانات از نسخه اکسل ۲۰۱۳ بصورت کاملتری در آن قرار داده شده و همچنین می توانید از ابزار های بسیار قدرتمند مربوط به PowerPivot استفاده کنید.