VLookup FImage1 min 300x150 - فرمول vlookup در اکسل
اکسل پیشرفته
پوریا بغدادی

فرمول vlookup در اکسل

زمان تقریبی مطالعه این مطلب و فیلم مربوطه: ۲۰ دقیقه سطح: پیشرفته تابع vlookup برای جستجوی عمودی یک مقدار (Lookup_Value) در اولین ستون یک ناحیه داده ای (Table_Array) و بازگرداندن مقداری در ستون دیگر آن (col_index_num) بکار می رود. مثلا