DAX 1 min 300x150 - آموزش DAX در Power Bi قسمت سوم
DAX
حسین وثوقی

آموزش DAX در Power Bi قسمت سوم

در ادامه آموزش سریالی زبان DAX، به آموزش DAX در Power BI قسمت سوم رسیدیم. اگر قسمت های قبلی را مطالعه نکردید، حتما کمی زمان برای مطالعه قسمت های قبلی این آموزش اختصاص دهید، چرا که بدون داشتن دانش مدل

توابع مدیریت خطا در Power BI
DAX
حسین وثوقی

توابع مدیریت خطا در Power BI

در این مطلب با توابع مدیریت خطا در Power BI آشنا خواهیم شد. معمولا در Power BI با خطاهایی مواجه می شویم که می توانیم برخی از آن ها را با استفاده از زبان DAX مدیریت کنیم. خطاهایی که گاها

بررسی خطاهای رایج در زبان DAX
DAX
حسین وثوقی

بررسی خطاهای رایج در زبان DAX

هنگام کار کردن با زبان DAX، مانند هر زبان دیگری با خطا های مختلفی روبرو خواهیم شد که اجرای محاسبات را متوقف می کنند. در این مطلب قصد داریم به بررسی خطاهای رایج در  در زبان DAX بپردازیم.