DataModeling 300x150 - چرا Data Modeling اهمیت دارد؟
DAX
حسین وثوقی

چرا Data Modeling اهمیت دارد؟

برخورداری از یک دیتا مدل خوب به منظور تحلیل کسب و کار از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف یک پایگاه داده تراکنشی با هدف یک پایگاه داده تحلیلی کاملا متفاوت است.