DAX 1 min 300x150 - آموزش DAX در Power Bi قسمت سوم
DAX
حسین وثوقی

آموزش DAX در Power Bi قسمت سوم

در ادامه آموزش سریالی زبان DAX، به آموزش DAX در Power BI قسمت سوم رسیدیم. اگر قسمت های قبلی را مطالعه نکردید، حتما کمی زمان برای مطالعه قسمت های قبلی این آموزش اختصاص دهید، چرا که بدون داشتن دانش مدل

DAX 1 min 300x150 - آموزش DAX در Power Bi قسمت دوم
DAX
حسین وثوقی

آموزش DAX در Power Bi قسمت دوم

در ادامه آموزش سریالی زبان DAX به آموزش DAX در Power Bi قسمت دوم می رسیم. در این قسمت به بررسی Data Model می پردازیم. نحوه عملکرد کد های DAX به طور کامل بستگی به مدل داده شما دارد. مدل

DAX 1 min 300x150 - آموزش DAX در Power Bi قسمت اول
DAX
حسین وثوقی

آموزش DAX در Power Bi قسمت اول

در این مطلب قصد داریم به آموزش DAX در Power BI بپردازیم. در اولین گام قصد داریم به مرور مفاهیم پایه ای در زبان DAX بپردازیم. مفاهیم بسیار مهمی مثل Row Context و Filter Context. قبل از مطالعه حتما به

what is powerbi min 300x150 - آموزش Power BI صفر تا سکو : قسمت دهم (Table Functions در DAX)
Power BI
حسین وثوقی

آموزش Power BI صفر تا سکو : قسمت دهم (Table Functions در DAX)

در ادامه آموزش سریالی نرم افزار Power BI به آموزش زبان DAX و توابع جدولی یا همان Table Functions در DAX می پردازیم. توابعی که خروجی آن ها یک جدول است اما در نوشتن Measure ها کاربرد بسیاری دارند.