ضمن تشکر از شما برای حضور در دوره های آموزشی گروه تکنیک خواهشمندیم برای دریافت گواهی حضور در دوره (درصورتی که غیبت نداشته اید) این فرم را پر کنید اما اگر در طول دوره غیبت داشته اید با ما تماس بگیرید:

توجه داشته باشید نام و نام خانوادگی که اینجا وارد می کنید بر روی مدرک درج خواهد شد و باید به انگلیسی وارد شود (اگر گذرنامه دارید اطلاعات مطابق با موارد درج شده در آن باشد.):

  • عنوان دوره را وارد کنید.
  • شماره دوره / نام شرکت